Tuesday, 11 February 2014

Selangkah Lebih Dekat Dengan Rubath Tarim

Berdirinya Rubath Tarim merupakan hasil musyawarah para ulama Tarim dari keluarga A-Haddad, As-Sirri, Al-Junaid dan Al-Arfan untuk mendirikan sebuah Rubath (ma’had) yang kemudian dinamakan “RUBATH TARIM”. Persyaratan bagi calon pelajar juga dibahas pada kala itu, kriteria utama antara lain: calon santri adalah penganut salah satu mazhab dari empat mazhab fiqh (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali) dan dalam aqidah bermazhab Asy’ariyah (mazhab Imam Abi Hasan Al-Asy’ari) .

Tuesday, 4 February 2014

Serambi Tarim #BagianPertama

Serambi TarimINILAH TARIM ; IBU KOTA KEBUDAYAAN ISLAM 2010

Ibu Kota Spiritual
Sederhana, mungkin itulah ungkapan yang pas mendekripsikan bagaimana Tarim. Anda jangan pernah membayangkan Tarim sebagai sebuah kota metropolitan yang jalanannya macet, lalu lintasnya ramai dengan klakson kendaraan, gedung pencakar langit di sana-sini, serta jenis kemewahan lainnya. Tarim tidak seperti Kairo, Dhoha, atau Sana’a.