Friday, 31 May 2013

Download Kitab-kitab Karangan Al Buthi [LENGKAP]

  Bismillah walhamdu lillah.
  Kali ini Kang Omen ingin berbagi kitab-kitab karangan Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al Buthi yang belum lama ini telah wafat. Link download saya kumpulkan dari KangLukman.com dan Attaweel.com, dan masih banyak lagi. Berikut ini biografi singkat beliau yang saya kutip dari berbagai sumber.

  Muhammad Sa’id Ramadhan Al Buthi lahir pada tahun 1929 di Desa Jilka, Pulau Buthan (Ibnu Umar), sebuah kampung yang terletak di bagian utara perbatasan antara Turki dan Irak. Ia  berasal dari suku Kurdi, yang hidup da­lam berbagai tekanan kekuasaan Arab Irak selama berabad-abad.

  Bersama ayahnya, Syaikh Mula Ramadhan, dan anggota keluarganya yang lain, Al Buthi hijrah ke Damaskus pada saat umurnya baru empat tahun. Ayahnya adalah sosok yang amat dikaguminya.
Pendidikan sang ayah sangat mem­be­kas dalam sisi kehidupan intelektual­nya. Ayahnya memang dikenal sebagai seorang ulama besar di Damaskus. Bu­kan saja pandai mengajar murid-murid dan masyarakat di kota Damaskus, Syaikh Mula juga sosok ayah yang pe­nuh perhatian dan tanggung jawab bagi pendidikan anak-anaknya.

  Dalam karyanya yang mengupas biografi kehidupan sang ayah, Al Fiqh Al Kamilah li Hayah Asy Syaikh Mula Al Buthi Min Wiladatihi Ila Wafatihi, Syaikh Al Buthi mengurai awal perkembangan Syaikh Mula dari masa kanak-kanak hingga masa remaja saat turut berpe­rang dalam Perang Dunia Pertama. Ke­mudian menceritakan pernikahan ayah­nya, berangkat haji, hingga alasan ber­hijrah ke Damaskus, yang di kemudian hari menjadi awal kehidupan baru bagi keluarga asal Kurdi itu.

  Masih dalam karyanya ini, Al Buthi menceritakan kesibukan ayahnya dalam belajar dan mengajar, menjadi imam dan berdakwah, pola pendidikan yang dite­rapkannya bagi anak-anaknya, ibadah dan kezuhudannya, kecintaannya ke­pada orang-orang shalih yang masih hi­dup maupun yang telah wafat, hubungan baik ayahnya dengan para ulama Da­maskus di masa itu, seperti Syaikh Abu Al Khayr Al Madani, Syaikh Badruddin Al Hasani, Syaikh Ibrahim Al Gha­layayni, Syaikh Hasan Jabnakah, dan lainnya, yang menjadi mata rantai tabarruk bagi Al Buthi. Begitu besarnya atsar (pengaruh) dan kecintaan sang ayah, hingga Al Buthi begitu terpacu untuk menulis karyanya tersebut. [1]

Berikut 56 judul karangan beliau 
- البدايات باكورة أعمالي الفكرية الصفحات: 352 الناشر: دار الفكر1.
2- التعرف على الذات هو الطريق المعبد إلى الإسلام الصفحات: 240 الناشر: دار الفكر
3- المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة الصفحات: 336 الناشر: دار الفكر
4- لا يأتيه الباطل - كشف لأباطيل يختلقها ويلصقها بعضهم بكتاب الله عز وجل الصفحات: 240 الناشر: دار الفكر - دمشق
5- الحكم العطائية شرح وتحليل (الجزء الخامس) الصفحات: 472 الناشر: دار الفكر - دمشق
6- كلمات في مناسبات الصفحات: 304 الناشر: دار الفكر - دمشق
7- برنامج دراسات قرآنية (الجزء الثالث) الناشر: دار الفكر - دمشق
8- مع الناس مشورات وفتاوى (الجزء الثاني) الصفحات: 264 الناشر: دار الفكر - دمشق
9- الحكم العطائية شرح وتحليل (الجزء الرابع) الصفحات: 520 الناشر: دار الفكر - دمش
 10- الحكم العطائية شرح وتحليل (الجزء الثالث)الصفحات: 520 الناشر: دار الفكر - دمشق
11- الحكم العطائية شرح وتحليل (الجزء الثاني)الصفحات: 528 الناشر: دار الفكر - دمشق
12- برنامج دراسات قرآنية (الجزء الثاني) الناشر: دار الفكر - دمشق
13- هذا ما قلته أمام بعض الرؤساء والملوك الناشر: دار اقرأ
14- مشورات اجتماعية الصفحات: 280 الناشر: دار الفكر - دمشق
15- الحكم العطائية -شرح وتحليل (الجزء الأول) الصفحات: 400 الناشر: دار الفكر
16- برنامج دراسات قرآنية (الجزء الأول) الناشر: دار الفكر - دمشق
17- يغالطونك إذ يقولون... الصفحات: 344 الناشر: دار الفارابي
18- الإسلام والعصر تحديات وآفاق (حوارات لقرن جديد) الصفحات: 244 الناشر: دار الفكر - دمشق
19- أوربة من التقنية إلى الروحانية- مشكلة الجسر المقطوع بالعربية والإنكليزية الصفحات: 112 الناشر: دار الفكر - دمشق
20- كبرى اليقينيات الكونية (وجود الخالق و وظيفة المخلوق)الصفحات: 392 الناشر: دار الفكر - دمشق
21- شخصيات استوقفتني الصفحات: 244 الناشر: دار الفكر - دمشق
22- منهج الحضارة الإنسانية في القرآن لصفحات: 180الناشر: دار الفكر - دمشق
23- حرية الإنسان في ظل عبوديته للّه (سلسلة هذا هو الإسلام) لصفحات: 128الناشر: دار الفكر - دمشق
24- الله أم الإنسان أيهما أقدر على رعاية حقوق الإنسان؟ الصفحات: 144الناشر: دار الفكر
25- مع الناس مشورات وفتاوى (الجزء الأول) الصفحات: 270 الناشر: دار الفكر - دمشق
26- من روائع القرآن الكريم لصفحات: 296الناشر: المؤلف
27- اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية الصفحات: 144 الناشر: دار الفارابي
28- تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث الصفحات: 160 الناشر: دار الفارابي
29- سلسلة أبحاث في القمة الناشر: دار الفارابي
30- فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة الصفحات: 592 الناشر: دار الفكر - دمشق
31- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية الصفحات: 456الناشر: دار الفكر - دمشق
32- سيامند ابن الأدغال الصفحات: 256الناشر: دار الفارابي
33- قضايا فقهية معاصرة (جزآن) الصفحات: 224الناشر: دار الفارابي
34- هذه مشكلاتهم الصفحات: 256 الناشر: دار الفكر - دمشق
35- وهذه مشكلاتنا
36- من الفكر والقلب لصفحات: 320 الناشر: المؤلف
37- حوار حول مشكلات حضارية الصفحات: 227 الناشر: مؤسسة الرسالة
38- على طريق العودة إلى الإسلام، رسم لمنهاج، وحل لمشكلات الصفحات: 216 الناشر: مؤسسة الرسالة
39- نقض أوهام المادية الجدلية الصفحات: 312 الناشر: دار الفكر - دمشق
40- محاضرات في الفقه المقارن الصفحات: 208 الناشر: دار الفكر - دمشق
ا4- الجهاد في الاسلام: كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ لصفحات: 328الناشر: دار الفكر - دمشق
42- المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني الصفحات: 232 الناشر: دار الفكر - دمشق
43- الإنسان مسير أم مخير؟ لصفحات: 240 الناشر: دار الفكر - دمشق
44- الحوار سبيل التعايش (ندوات الفكر المعاصر)لصفحات: 96 الناشر: دار الفكر - دمشق
45- السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي الصفحات: 270 الناشر: دار الفكر - دمشق
46- التغيير مفهومه وطرائقه (ندوات الفكر المعاصر) الصفحات: 176 الناشر: دار الفكر - دمشق
47- ممو زين الصفحات: 200 الناشر: دار الفكر - دمشق
48- هذا والدي الصفحات: 200 الناشر: دار الفكر - دمشق
49- الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية الصفحات: 280 الناشر: دار الفكر - دمشق
50- عائشة أم المؤمنين الصفحات: 144 الناشر: دار الفارابي
51- مدخل إلى فهم الجذور الصفحات: 164الناشر: دار الفكر = دمشق
52- مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً الصفحات: 224 الناشر: المؤلف
53- دفـاع عن الإسـلام و التاريـخ
54- المذهب الاقتصادي بين الشيوعية والإسلام
55- في سبيل الله و الحق
56-حقائق عن نشأة القومية
Baiklah, tanpa banyak bacot lagi, sila download Kitab-kitab Karangan Al Buthi di bawah ini. heuheu

  • Buku Pertama
  Nama Buku: Fiqh Sirah
  Penulis       : Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Jumlah Halaman: 396
  Ukuran File :  11 MB
  Download:  DISINI!!!

  • Buku Kedua
  Nama Buku: As Salafiyyah [Marhalah Zamaniyyah Mubaarokah Laa Mazhab Islami]
  Penulis       : Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr Damaskus 1990
  Jumlah Halaman: 275
  Ukuran File: 3,2 MB
  Download : Disini!!!

  •  Buku Ketiga
  Nama Buku:  Al Islam Malaadz Kullul Mujtama'at Al Islamiyyah.. Limaadza Wa Kayfa
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr Mu'ashir Libanon
  Jumlah Halaman: 284
  Ukuran File: 7 MB
  Download: DISINI!!!

  • Buku Keempat
  Nama Buku: Al Jihad Fil Islam [Kayfa Nafhamuhu Wa Kayfa Numaarisuh?]
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr Mu'ashir dan Darul Fikr Suriah
  Jumlah Halaman: 260
  Ukuran File: 7 MB
  Download Disini!!!

  • Buku Kelima
  Nama Buku: Al Laamadzhabiyyah [Akhthor Bid'ah Tuhaddidu Asy Syari'ah Al Islamiyyah]
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Maktabah Farobi Damaskus
  Jumlah Halaman: 208
  Ukuran File: 5,6 MB
  Download Disini!!!

  • Buku Keenam
  Nama Buku: Hurriyyah Al Insan Fi Zhilli Ubudiyyatihi Lillah
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr Muashir
  Jumlah Halaman: 132
  Ukuran File: 1,02 MB
  Download Disini!!

  • Buku Ketujuh
  Nama Buku: Difa' 'An Al Islam Wa At Tarikh
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr Damaskus
  Jumlah Halaman: 62
  Ukuran File: 896 KB
  Download Disini!!
  • Buku Kedelapan
  Nama Buku:Muhadhoroot Fii Fiqh Al Muqooron
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr Muashir
  Jumlah Halaman: 212
  Ukuran File: 3,8 MB
  Download Disini!!

  • Buku Kesembilan
  Nama Buku: Al Islam Wa Al 'Ashr Takhdiyyat Wa Afaaq
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr
  Jumlah Halaman: 252
  Ukuran File: 3 MB
  Download Disini!!

  • Buku Kesepuluh
  Nama Buku: Al 'Uquubaat Al Islamiyyah Wa I'qod An Naqoo-id Baynahaa Wa Bayna Ma Yusamma Bi Thobi'atil 'AShr
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Hukumah Kuwait
  Jumlah Halaman: 37
  Ukuran File: 567 Kb
  Download Disini!!

  • Buku Kesebelas
  Nama Buku:Kubro Al Yaqiiniyyat Al Kawniyyah
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr
  Jumlah Halaman: 392
  Ukuran File: 10 MB
  Download Disini!!

  • Buku Kedua Belas
  Nama Buku:Naqdu Awham Al Maadiyyah Al Jadaliyyah
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr
  Jumlah Halaman: 294
  Ukuran File: 6,27 MB
  Download Disini!!


  • Buku Ketiga Belas
  Nama Buku:Dhowaabit Al Mas'alah Fii Asy Syari'ah Al Islamiyyah
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr
  Jumlah Halaman: 466
  Ukuran File: 7 MB
  Download Disini!!

  Download juga rekaman serta Syarhnya disini


  • Buku Keempat Belas
  Nama Buku: Al Hukm Al Atho-iyyah [Syarh Wa Takhliil
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan: Darul Fikr
  Jumlah Jilid:5

  Download: Juz Pertama [400 hlm, 13,8 MB]
                     Juz Kedua [528 hlm, 15,5 MB]
                    Juz Ketiga [ 520 hlm, 16 MB]
                    Juz Keempat [520 hlm, 17 Mb] 
                   Juz Kelima [472 hlm, 15 Mb]  • Buku Kelima Belas
  Nama Buku:Fii Al Hadits Asy Syarif Wal Balaaghoh An Nabawiyyah
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Download Disini!!


  • Buku Keenam Belas
  Nama Buku: Hadzihi Musykilatuhum
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Download Disini!!


  • Buku Ketujuh Belas
  Nama Buku:Hadza Waalidiiy
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Download Disini!!


  • Buku Kedelapan Belas
  Nama Buku: مجمل الشبهات التى تثار حول تطبيق الشريعة الاسلامية فى العصر الحديث
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Download Disini!!


  • Buku Kesembilan Belas
  Nama Buku: يغالطونك اذ يقولون
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh
  Nama Buku: وهذه مشكلاتنا
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Satu
  Nama Buku: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Dua
  Nama Buku: مسألة تحديد النسل وقايةً وعلاجاً
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Tiga
  Nama Buku: العناية بالعبادات اساس لابد منه لتثبيت المجتمع الاسلامى
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Empat
  Nama Buku: منهج الحضارة الانسانية فى القران
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Lima
  Nama Buku: من سنن الله فى عباده
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Enam
  Nama Buku: التعرف على الذات هو الطريق المعبد إلى الإسلام
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Tujuh
  Nama Buku: ادب الحوار فى كتاب الله
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Delapan
  Nama Buku: الاسلام والغرب
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Kedua Puluh Sembilan
  Nama Buku: الحب فى القران ودور الحب فى حياة الانسان
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!


  • Buku Ketiga Puluh
  Nama Buku: مشورات اجتماعية
  Penulis: Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthi
  Cetakan:
  Jumlah Halaman:
  Ukuran File:
  Download Disini!!

  Note: Masih ada dua puluh enam buku lagi, namun masih dalam pengumpulan. terimakasih

  Monday, 13 May 2013

  Belajar Karna Ujian, Bukan Ujian Karna Belajar

  Sedikit pengin nyurahin unek-unek yang udah lama membuncah di otak dan pikiran saya-sampe tumpah bro-heuheu. Tentang belajar, tentang kuliah, tentang pelajaran, tentang tugas, tentang ujian,ah semuanya lah, semua tentang PENDIDIKAN. Sumpah berat menjalaninya, walaupun udah bisa berlagak enjoy tapi secara pribadi ngga bisa ngebohongi diri sendiri bahwa itu sangat Menyusahkan, ini dialek kampung saya yang serumpun dengan melayu kalimantan.

   Ok, sesuai pembahasan kali ini tentang pandangan pribadi saya "Belajar Karna Ujian, Bukan Ujian Karna Belajar", mari baca dan pahami siapa tahu anda bisa tahu sedikit bagaimana saya. Sungguh ini adalah pengalaman pribadi saya yang BELAJAR HANYA DI HARI-HARI UJIAN, jadi tidak mungkin ada maksud menceramahi sahabat pembaca yang budiman. Ambillah sisi positif tulisan ini, yang negatifnya sila dampratin ke saya saja,heuheu.

  Sangat dilematik saat saya harus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang terkenal angker dengan tuntutan nilai dan absensi kehadiran 90%. Nilai harus mencapai tingkat minimum agar tidak tinggal kelas dan berbuntut DO dipulangkan ke Indonesia jika sampai dua kali tinggal kelas. Membayar 125 US dollar untuk satu pelajaran yang tidak mencapai nilai tuntas, dan bayaran lainnya seperti uang makan dan asrama. Belum lagi dengan kehadiran di kelas yang harus selalu sehat agar tak absen.Uh, menjadi siksaan batin jika ingat masalah-masalah itu.

   Lima menit membaca buku itu sangat lama rasanya jika dibandingkan di depan layar monitor surfing internet, atau main PES seharian. Tapi itu adalah kenyataannya, saya bukanlah Kutu Buku walaupun sangat suka membaca dan menulis. Kok bisa gitu? Ya, karna diktat atau buku-buku materi pelajaran di kelas bukanlah sumber bacaan yang menarik bagi saya. Terlebih jika banyak uraian yang bertele-tele, bisa dipastikan lima menit membaca kantuk pun melanda.

  Membaca pelajaran yang telah diajarkan saja malas, terlebih yang belum diajarkan di kelas. Jadi, hari-hari biasa adalah hari yang mengasyikkan untuk mencari bacaan lain di internet atau buku-buku lainnya, tentang apa saja, tentang hukum, politik, sastra, dan IT. Atau yang lebih mengasyikkan lagi menggenggam  stick ps bermain PES 2013.

   Saat hari-hari ujian tiba, baik itu ujian bulanan atau ujian semester, adalah hari yang sangat menyebalkan karna harus membuka buku semalaman hingga esok siang menjelang ujian dilaksanakan. Nah, di hari-hari seperti inilah diktat yang terlihat mulus menjadi kumal karena akhirnya terbaca juga. Sibuk bertanya makna ini-itu kepada teman, atau terkadang sampai pinjam catatan teman. Sistem kebut semalam pun dilaksanakan. *Jangan ditiru adegan ini, hanya untuk yang sudah terbiasa , heuheu

    Pengalaman di atas itu adalah contoh Belajar Karna Ujian, Bukan Ujian Karna Belajar, yang saya alami sendiri. Padahal, seluruh petuah bijak baik itu dari guru, dosen, dan semua pengajar adalah "BELAJARLAH SUNGGUH-SUNGGUH TANPA ADA ALASANNYA, BUKAN KARNA ALASANNYA ADA". Belajarlah bukan karna menghadapi ujian, tapi jalanilah ujian karna kalian belajar.

  Sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman pembaca. Ada baiknya anda meninggalkan komentar untuk sumber motivasi bahkan insprasi bagi saya. Terimakasih.

  Thursday, 9 May 2013

  [Wisata Rohani] Sketsa Pemakaman Zanbal Tarim, Yaman

  Bismillah wal hamdulillah.
  Kali ini Kang Omen sedikit ingin berbagi informasi tentang situs wisata rohani "Pemakaman Zanbal" yang berada di Kota Tarim, Hadhramaut Yaman, tempat kang omen kuliah.

  Pemakaman Zanbal adalah pekuburan para habaib yang berada di lembah Tarim Al Ghonna, kota yang sudah masyhur di telinga kita orang-orang Indonesia. Biasanya, kita orang Indonesia memanfaatkan moment berwisata religi ke Hadhramaut setelah umroh. Nah, kurang afdhol buat kalian jika tidak berziarah kesini. Karna disini lah bersemayam leluhur-leluhur para habaib yang berada di Indonesia. Seperti makam Sayyidina Al faqih Al Muqoddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyid Ali Khola' Qosam, Al habib Abdullah bin Alwi Al haddad Shohib Rotib, dan masih banyak lagi.

  Dan berikut sketsa pemakaman Zanbal yang kang omen dapat dari hape temen, heuheu, semoga bermanfaat.

  [Wisata Religi] Sketsa Pemakaman Zanbal Tarim Yaman

  [Wisata Religi] Sketsa Pemakaman Zanbal Tarim Yaman

  [Wisata Religi] Sketsa Pemakaman Zanbal Tarim Yaman  [Wisata Religi] Sketsa Pemakaman Zanbal Tarim Yaman
  Friday, 3 May 2013

  Hilang Dialek Siap-Siap Kehilangan Identitas

   Adalah hal yang lumrah terjadi saat dialek seseorang berubah karna lingkungan baru.Terlebih jika sampai lama ia berdomisili disana, bisa dipastikan hilanglah identitas diri seseorang tadi. Mungkin ini adalah hal sepele bagi anda, namun tidak bagi saya. Dialek menurut saya adalah anugrah yang tertanam di lisan setiap insan sebagai pembeda antara kelompok dengan kelompok lainnya, suku dengan suku lainnya, bangsa dan bangsa lainnya. Menurut wikipedia  dialek (bahasa Yunani: διάλεκτος, dialektos), adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosa kata, tata bahasa, dan pengucapan (fonologi, termasuk prosodi).

   Saya pernah berbincang-bincang dengan teman asal Jakarta. Ia menanyakan kenapa gaya bicara dan dialek saya berbeda dengan teman-teman Kalimantan lainnya yang identik dengan akhiran -lah -kah, sambil menirukan dialek Suku Banjar. Saya jawab, karna saya bukan orang banjar dan tidak hidup di lingkungan banjar. Memang, untuk daerah Kalimantan Timur bagian selatan sangatlah identik dengan dialek banjar tapi kaltim bagian utara -atau yang sekarang sudah menjadi provinsi baru Kalimantan Utara- memiliki dialek yang berbeda.

   Dialek saya adalah dialek asli Bulungan, kalau berbicara terdengar cepat dan memilik susunan kata (SPOK) yang unik. Dialek bulungan memiliki kemiripan dengan dialek negeri jiran Malaysia, demikian pula dengan daerah-daerah lain di kalimantan bagian utara.

   Alhasil bagi rekan pembaca yang budiman tetaplah jaga dialek bahasa anda, agar tidak hilang identitas diri anda.

  Baca juga semua postingan tentang Bulungan berikut:

  Hikayat Daerah Istimewa Bulungan 

  Runtuhnya Kerajaan Bulungan 

  Kerajaan Bulungan yang mulai terlupakan 

  Sekilas Tentang Pondok Pesantren Al-Khairaat Bulungan 

  Syekh Maulana Al-Magribi Salimbatu

   

   

   

   


  [Khusus Pria] Yuk Nikah Murah Dan Poligami Disini !!!

  "Maaf..Maaf  Baco kalau cuma tujuh juta
  Tidak cukup biar mau sewa kursi sama tenda
  BBM baru naik harga daging juga naik
  Otomatis daging Becce juga pasti naik

  Bapak minta minimal pannaik 70 juta

  Bapak minta erang-erangnya 70 macam
  Pestanya ya, minimal di Hall Room MPH
  Artisnya ya, minimal konser 3 DIVA
  Oh..Bapak tega-tegata Bapak
  Takkala bunuhma Pak
  Takkala hancurma Pak


  Kenapa juga harus ada erang-erang
  Kenapa juga pannaik harus banyak uang
  Jadi kesannya Bapak kayak jualan orang
  Kenapa tidak, Becce pajang saja di warung"

  Demikian penggalan lirik lagu etnik bugis "Baco Becce 2" yang menggambarkan realitas adat pernikahan dewasa ini. Wanita lebih bisa dikatakan barang yang memiliki harga jual yang mengikuti harga BBM. Kenaikan BBM bisa menambah daftar bujang-bujang lapuk di negeri ini. Ok lah, berikut saya ngga mau berkomentar lebih lanjut tentang biaya nikah yang mahalnya selangit, tapi saya akan bagi info tentang daerah atau tempat yang memiliki biaya nikah relatif murah, sangat strategis untuk berpoligami sepengetahuan saya. heuheu

  Setelah googling ke seluruh pelosok negeri dunia maya, nikah tidak ada yang bisa gratis seratus persen. Mungkin saja ada, tapi satu dari seratus ribu pernikahan yang terjadi di dunia ini. Jika anda memang ngebet menikah juga pasangan pun tak mau menunggu lama untuk bisa melangsungkan pernikahan. Silahkan langsung saja ke KUA (Kantor Urusan Agama) terdekat, karna biaya pernikahan dan administrasi hanya Rp.30.000,-. Jika memang tidak memiliki uang lebih, tak usahlah mengadakan acara Selametan dan lain-lain, toh itu hanya pelengkap kebahagiaan saja.  Menurut kabar yang saya dengar dan saya cocokkan dengan data-data yang terkumpulkan dari Eyang Google, pernikahan adat Minang sangat menarik buat anda yang cuma memiliki modal tampang dan dengkul saja. Suku Minangkabau memiliki tradisi pihak wanita yang melakukan pelamaran dan seserahan kepada pengantin pria. Nikmat bukan main, saya yakin disana tidak memiliki daftar panjang Bujang Lapuk. 

  Nah, yang terakhir berikut ini adalah yang paling menarik dan -insya allah- cocok untuk berpoligami namun sayang bukan di Indonesia. Menurut kabar yang saya dengar dari dosen saya orang arab, Pakistan adalah negara paling murah biaya nikahnya. Cukup tiga ribu reyal yaman atau seratus lima puluh ribu rupiah sudah dapat menikah. Anda tidak perlu susah-susah untuk biaya pesta, dan tempat tinggal anda berumah tangga, karna semuanya ditanggung oleh pihak wanita.Dengan seratus lima puluh ribu sudah dapat satu istri, maka untuk mendapatkan empat pendamping hidup silahkan saja sediakan enam ratus ribu rupiah.

  Sekian, mari kita pangkas daftar panjang Bujang Lapuk  di dunia ini.